චීනය අගහරු චාරිකාවක

china

චීනය පළමු අගහරු ගවේෂණ මෙහෙයුම ආරම්භ කළා.

අභ්‍යාවකාශ ඉතිහාසයේ විශේෂ අවස්ථාවක් ලෙසයි මෙය සැළකෙන්නේ.

අගහරු ග්‍රහයා මත සිටිමින් සාර්ථක මෙහෙයුමක් දියත් කිරීම චීනයේ මූලික අරමුණ වී තිබෙනවා.

අගහරු ග්‍රහයාගේ විද්‍යාත්මක ස්වභාවයන් අවබෝධ කරගැනීම සිය ගවේෂණවල මූලික අපේක්ෂාවක් බව ද චීනය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

මෙම ගවේෂණයට අදාළව ගුවන්ගත කළ රොකට්ටුව සාර්ථකව ස්ථානගත වූ බවද චීනය නිවේදනය කළා.

Related posts