‘ඩෙල්ටා‘ නිසා ආසාදිතයින් යළි ඉහළට

corona
‘ඩෙල්ටා‘ ප්‍රභේදය හේතුවෙන් තම රට තුළ නව කෙරෝනා ආසාදිතයින්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතින බව අමෙරිකානු සෞඛ්‍ය විශේෂඥ අනතුරු අඟවනු ලැබේ.
ඔවුන් පවසන්නේ අමෙරිකාවෙන් හඳුනාගනු ලබන ආසාදනවල ප්‍රමුඛතම ප්‍රභේදය බවට ‘ඩෙල්ටා‘ ප්‍රභේදය පත්වීමට ඉඩ ඇති බවය.
සෞඛ්‍ය විශේෂඥයින් පෙන්වා දෙන්නේ, ඉන්දියාවෙන් හඳුනාගැනුණු ‘ඩෙල්ටා‘ ප්‍රභේදයේ පැතිරීමත් සමඟ විශේෂයෙන් අමෙරිකාවේ දකුණු ප්‍රාන්තවල වාර්තාවන ආසාදනයන්හි තියුණු වැඩිවීමක් අපේක්‍ෂා කළ හැකි බවය.

Related posts