නව ඇෆ්ගනිස්තාන රජය චීනයට කිට්ටු වෙයි

චීනය සමඟ සමීප සබඳතා පවත්වාගැනීමට තමන් සූදානම් බව නව ඇෆ්ගනිස්තාන රජය නිවේදනය කර තිබේ.

ඊට යහපත් ප්‍රතිචාර දක්වමින් චීනය ද පවසා ඇත්තේ නව රජයක් පිහිටුවීමට තලෙබාන් සංවිධානය ගත් තීන්දුව වඩාත් සාධනීය තත්ත්වයක් බවය.

කලාපීය සහ ලොව සෙසු රටවල් සමඟ යහපත් සබඳතා පවත්වාගැනීමට තම රජය උත්සාහ කරන බව තලෙබාන් සංවිධානය අවධාරණය කර තිබුණි.

මෙහිදී චීනය සමග සමීප සබඳතා පවත්වාගැනීම සිය අපේක්ෂාව බව එම සංවිධානයේ ප්‍රකාශකයෙක් පසුගියදා නැවතත් තහවුරු කළේය.

Related posts