බෝයිං මැක්ස් ගුවන් යානා යකා නටයි

බෝයිං 737 මැක්ස් වර්ගයේ නව ගුවන් යානා වල ඉන්ධන ටැංකි තුලින්  සුන්බුන් කොටස් හමුවී ඇති බව වාර්තා වේ.

මේ හේතුවෙන් මාරාන්තික අනතුරු සිදු වන බෝයිං 737 වර්ගයේ ගුවන් යානාවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් යළිත් ගැටළුකාරී තත්ත්වයක් උද්ගතවී තිබේ.

අභ්‍යන්තර විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන බවත් නිෂ්පාදන පද්ධතිය වහා නිවැරදි කිරීමට පියවර ගන්නා බවත් බෝයිං සමාගම නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන්.

Related posts