මියන්මාරයේ Facebook තහනම් වෙයි

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආණ්ඩුව බිඳ හෙළා බලය අල්ලා ගත් මියන්මාරයේ හමුදා පාලකයින් එරට තුළ Facebook සමාජ මාධ්‍යට ප්‍රවේශවීම අවහිර කර තිබේ.

ඒ, Facebook සාමජ මාධ්‍ය පසුගිය සඳුදා සිදු වූ හමුදා කුමන්ත්‍රණයට එරෙහිවීමේ වීමේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය බවට පත්ව ඇති පසුබිමකදී ය.

<p style=”float: left;”>
<ins class=”adsbygoogle”
style=”display: inline-block;width: 300px; height: 250px;”
data-ad-client=”ca-pub-6070269274916194″
data-ad-slot=”7224631868″ data-language=”en”>
<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js”>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
</ins></p>මේ අතර විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ, Facebook අත්හිටුවීමත් සමග ජනතාව විකල්ප යෙදවුම් බාගත කිරීමට ක්‍රියා කරමින් සිටින බවයි.

අත්අඩංගුවට ගත් සිවිල් නායිකාව සහ ජනාධිපති වින් මයින්ට් (3) වෙනිදා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කෙරිණ.

 

Related posts