අමෙරිකාවේ ජනාධිපතිගෙන් ප්‍රහාරයක් සඳහා අනුමැතිය

අමෙරිකානු නව ජනාධිපති ජෝ බයිඩන්, ධූරයේ රාජකාරි ආරම්භ කිරිමෙන් අනතුරුව ප්‍රහාරයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනුමැතිය ලබාදුන් පළමු අවස්ථාව මෙයයි.

මෙම ප්‍රහාර එල්ල කිරීමට හේතුව ඔවුන් පසුගිය දිනවල ඉරාකයේ වෙසෙන අමෙරිකානු සහ එරටට හිතවත් කණ්ඩායම් වෙත ප්‍රහාර සිදු කිරීම පෙන්ටගනය පෙන්වා දුන්නේය.

ප්‍රහාරයෙන්, ඉරානයේ සහය ලබන කැරළිකරුවන් සිටින කඳවුරු කිහිපයක් විනාශ වූ බව අමෙරිකානු වාර්තාවල දැක්වේ.

පෙන්ටගන් වාර්තාවලට අනුව අද ක්‍රියාත්මක කළ මෙහෙයුමේ දී, ප්‍රහාරක ජෙට්යානා මගින් රාත්තල් 500යේ සෘජු ප්‍රහාරක බෝම්බ 7ක්, ඉලක්ක 7ක් වෙත යොමු කර තිබේ. ආයුධ සන්නද්ද භට පිරිස් ද දේශසීමා හරහා ගමන් කරමින් මෙහෙයුමට සම්බන්ධ වූ බව වාර්තාවේ.

Related posts