බලයක් නොමැති ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය

who

කොරෝනා වෛරසයේ මූලාරම්භය පිළිබඳ තොරතුරු ලබාදෙන්නැයි, චීනයට බල කළ නොහැකි බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසයි.

එහි හදිසි අවස්ථා පිළිබඳ වැඩසටහන් අධ්‍යක්ෂවරයා සඳහන් කර තිබුණේ එවැනි බලයක් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සතුව නොමැති බවයි.

එහෙත්, අදාළ පරීක්ෂණ සඳහා සියලු රටවල සහය අපේක්ෂා කරන බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.

කොරෝනා වෛරසය වූහාන්හි විද්‍යාගරයකින් සමාජගත කළ බවට සහ එය වවුලන්ගෙන් ව්‍යාප්ත වූ බවට මේ වන විට මත දෙකක් පවතී.

ඒ පිළිබඳ විමර්ශනයට චීනය බලා පිටත්ව ගිය විමර්ශන කණ්ඩායම සඳහන් කළේ, නිවැරදි දත්ත ලබාගැනීමට නොහැකි වූ බවයි.

Related posts