කොටඋඩ සිටින කොටගල ජනයාට ජීවන් පිළිසරණක් වෙයි

කොටගල ක්‍රිෂ්ලට් ෆාම් වතුයායේ පසු ගිය දිනක හටගත් ගින්නෙන් විනාශයට පත්වු නිවාස 12ක් සදහා නව නිවාස ඉදිකිරිම සදහා මුල් ගල් තැබිම වතු නිවාස හා ප්‍රජා සංවර්ධන රාජ්‍ය ඇමති ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කරන ලදි.

මෙහිදි අදහස් දැක්වු ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතා පවසන ලද්දේ එම ගින්නෙන් විනාශයට පත්වු නිවාස වෙනුවට නව නිවාස ඉදිකර දෙන බව තමන් එදා පැවසු බවත් එදා ලබා දුන්  පොරෝන්දු ඉටු කරමින් එම නව නිවාස සදහා මුල් ගල තැබිම මෙසේ  සිදු කරන බවත්ය.

මෙම නිවාස කඩිනමින් ඉදිකර අදාල පවුල් සදහා ලබා දිමට පියවර ගන්නා බවද ඔහු පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts