මෛත්‍රීගේ පුවරු වසා දැමීමට පැමිණිලි කළේ මෛත්‍රීමද ?

හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ සිදු කරන ලද සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිවල ඔහුගේ නම සඳහන්ව තිබීම නිදහස් මැතිවරණයකට බාධාවක් බවට මැතිවරණ කොමිසමට පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත්ව තිබිණි.

ඒ අනුව මැතිවරණ කොමිසම නියෝග කළේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය තුළ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නම සඳහන් පුවරු සියල්ල ආවරණය කරන ලෙසයි.

මෙම පැමිණිල්ල හිටපු ජනාධිපතිවරයා තමන්ට එරෙහිව තමන් විසින්ම දමාගත් පැමිණිල්ලක්ද යන සැකය මතුව තිබේ.

ඊට හේතුව වන්නේ මෙම පැමිණිල්ල සහ මැතිවරණ කොමිසම විසින් ඊට දැක්වූ ප්‍රතිචාරය හේතුවෙන් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට මිලියන ගණනක් වටිනා ප්‍රචාරයක් නොමිලේම ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමිව තිබීමයි.

Related posts