යහපාලන රජයේ නිවාස ඇමති ලෙස සිටි සජිත් සමග එකට සිටි ඇමතිවරුන් දැන් හොරුන්වෙයි

අවුරුදු හතරහමාරක් යහ පාලන රජයේ නිවාස ඇමති ලෙස  සිටි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමගි ජන බල වේගය හැදුවාට පසුව එපමන කලක් ඔහු සමග එකට සිටි සමහර ඇමතිවරුන් දැන් හොරුන්වි ඇති බව ශ්‍රිලංකා කම්කරු සංගමයේ උප සභාපතිවරයකු වන ඒ. ආර්. මෙහොමඩ් තස්ලිම් මහතා (කකා හජ්ජියාර්) පවසයි.

හැටන්හි පිහිටි එම සංගමයේ කාර්යාලයේදි මාධ්‍ය වෙත මේ බව පැවසු මොහොමඩ් තස්ලිම් මහතා වැඩි දුරටත් මෙසේ පවසන ලදි.

අද සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටි සමහර ඇමතිවරුන් හොරුන් බව එත් අපිට අහන්න තියෙන්නේ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඇයි එම හොරුන් සමග අවුරුදු හතරහමාරක් එකට කැබිනට් එකේ හිටියේ කියලායි ඔවුන් හොරුන් නම් එදා සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට තිබුනා ඇමතිකමින් ඉවත් වෙලා ඒ හොරුන් කවුද කියලා කියන්න.

එදා එකට ඉදලා දැන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ගිහින් වෙනත් පක්ෂයක් හැදුවට පස්සේ තමයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ඔවුන් හොරුන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ වගේම සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා නිවාස ඇමති ලෙස උදා ගම් මගින් නිවාස දුන්නා නිවාස දුන්නා කියනවා එත් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයට උදාගම කියක් දුන්නද කියලාත් අපි අහන්න කැමතියි.

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් ගියත් වතු කරයේ වෘත්තිය සමතියක් වන ශ්‍රිලංකා කම්කරු සංගමයේ සමාජිකයන් ඉන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමගයි එම නිසා මෙවර පාර්ලීමේන්තු මැතිවරණයේදි එක්සත් ජාතික පක්ෂයෙන් තරග කරන කේ. කේ. පියදාස මහතාගේ හා එස්. කේෂවමුර්ති මහතාගේ ජයග්‍රහානය වෙනුවෙන් අප වෘත්තිය සමිතිය කටයුතු කරනවා

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts