වතු ප්‍රශ්නයේ සුල මුල

wathuu

මස්කෙළිය ඕල්ටන් වතුයායේ වතු කම්කරුවන් හා වතු අධිකාරිවරුන් අතර ප්‍රශ්නයට මුල්වි ඇත්තේ රුපියල් දහාසේ වතු කම්කරු වැටුප් වැඩිවිමේ ප්‍රශ්නයක් මත බව ශ්‍රිලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් සංවිධායක පි. ප්‍රදිපන් මහතා පවසයි.

ඒ මහතා මේ බව පවසන ලද්දේ හැටන්හි පිහිටි ඔහුගේ කාර්යාලයේදි වන අතර එහිදි වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු ප්‍රදිපන් මහතා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වතු කම්කරු වැටුප රුපියල් දහස දක්වා වැඩි කරන ලෙස ඉල්ලුවේ වතු කම්කරුවන් නොවෙයි මෙය පසු ගිය මැතිනරණ කාලය තුලදි සමහර දේශපාලකයන් ගෙනා ප්‍රශ්නයක්.

පසු ගිය මැතිවරණ කාලයේදි වතු කම්කරු වැටුප රුපියල් දහස දක්වාත් එක් දාහාස් පන්සිය දක්වාත් වැඩි කරන බව පැවසුවේ සමහර දේශපාලකයන් එම මැතිවරණ පොරෝන්දු මත ජය ගැනිමෙන් පසුව මෙම වැටුප් වැඩි කරදිම ඔවුන්ට ප්‍රශ්නයක් වුනා.

පසුව මෙම වැටුප් වැඩි කිරිම සදහා වතු කම්කරුවන් ලවා විවිධ උද්ඝෝෂණ පවත්වන්න මේ වතු කම්කරුවන් යෙදවිමටත් කටයුතු කලේ සමහර දේශපාලකයන් එම උද්ඝෝෂණ අතරදි මස්කෙළිය ඔල්ටන් වතුයායේ නිස්පාදිත තේ කුඩු ප්‍රවාහනය කිරිම නතර කිරිමටත් කම්කරුවන් උසිගැන්විම් කලේ මස්කෙළිය ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයන්.

එම ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයන්ගේ මැදිහත් විම මතයි මේ අහිංසක වතු කම්කරුවන් එදා තේ කොළ ප්‍රවාහන කිරිම නතර කිරිමට පියවර ගත්තේ එම සිද්දියේම කොටසක් තමයි ඔල්ටන් වතුයායේ කම්කරුවන් පිරිසක් හා වතු අධිකාරිවරුන් අතර ප්‍රශ්නය ඇති වුනෙත්.

එහිදි එම වතු අධිකාරිවරුන්ට පහර දිමට කටයුතු කිරිම මම අනුමත කරන්නේ නැහැ මොකද මේ වතු කම්කරුවන්ට අයිතියක් නැහැ වතු අධිකාරිවරුන්ට පහර දිමට හෝ මරණිය තර්ජන එල්ල කරන්න එත් මේ වතු කම්කරුවන්ගේ පවතින අඩු දැනුම මතයි සමහර දේශපාලකයන් ඔවුන්ගේ පටු අරමුණු ඉටු කර ගැනිමට මෙම වතු කම්කරුවන් බාවිතා කිරිම පිලිකුල් සහගතයි.

එමෙන්ම එම පහාර දිමට විරෝධය පල කරමින් වතු අධිකාරිවරුන් 03වන දින හැටන්හිදි උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුවා එම පිරිස් මෙම උද්ගෝෂනය සදහා ආවේ රුපියල් කෝටි ගනන් වටිනා සුපෝභෝගි රථ වාහනවලින් එවැනි සුපභෝගි රථ වාහනවලින් උද්ඝෝෂණවලට එන වතු අධිකාරිවරුන් තමයි කියන්නේ වතු පාඩුයි කම්කරු වැටුප් වැඩි කරන්න බැහැ කියලා.

එමෙන්ම සමහර වතු අධිකාරිවරුන් පවසනවා වතුවල ප්‍රශ්නවලට දේශපාලකයන්ට වෘත්තිය සමිතිවලට මැදිහත් වෙන්න එපා කියලා මෙය වැරදි ප්‍රකාශයක් මේ වතු කම්කරුවන් වෘත්තිය සමිතිවලට සමාජික මුදල් ගෙවන්නේ එම කම්කරුවන්ට වතු තුලදි පැන නගින ප්‍රශ්වලට වෘත්තිය සමිතිවල සහය ලබා ගැනිමටයි.

එම නිසා මෙම ප්‍රකාශයන්ට මම විරෝධය පල කර සිටිනවා මෙහි ප්‍රශ්නය තියෙන්නේ සමහර දේශපාලකයන් තම විවිධ අරමුනු ඉටු කර ගැනිම සදහා මේ වතු කම්කරුවන් බාවිතා කිරිමයි එසේ නැතිව වතුවල වතු කම්කරුවන්ට සිදුවන විවිධ අකටයුතු කම්වලට වෘත්තිය සම්ති සම්බන්දවිම නොවෙයි එය මේ වතු අධිකාරි මහත්වරුන් තේරුම් ගත යුතු බවයි මගේ අදහස.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා – හැටන්

Related posts