මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් හෙළි කිරීම පාර්ලිමේන්තුව ප්‍රතික්ෂේප කරයි

parli
ඇමතිවරුන්ගේ සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරුන්ගේ අධ්යාපන සුදුසුකම් හෙළි කිරීම ඔවුන්ගේ ‘පෞද්ගලිකත්වයට ආක්රමණය කිරීමක්’ වනු ඇතැයි පවසමින් පාර්ලිමේන්තුව විසින් එම සුදුසුකම් හෙළි කිරීම ප්රතික්ෂේප කර ඇතැයි සන්ඩේ ටයිම්ස් පුවත්පත වාර්තා කරයි.
සන්ඩේ ටයිම්ස් විසින් ගොනු කරන ලද තොරතුරු දැන ගැනීමේ අයිතියට අයදුම්පතකට ප්රතිචාර දක්වමින් පාර්ලිමේන්තුවේ සහකාර මහලේකම් සහ තොරතුරු නිලධාරි ටිකිරි ජයතිලක මහතා කියා සිටියේ අධ්යාපනික සුදුසුකම් පෞද්ගලික තොරතුරු හා සම්බන්ධ වන බවත්, එය හෙළිදරව් කිරීම කිසිදු පොදු කටයුත්තක් හෝ උනන්දුවක් හෝ සම්බන්ධයක් නැති බවත්, විශාල මහජන උනන්දුව සාධාරණීකරණය නොකරන්නේ නම් එය පුද්ගලයාගේ පෞද්ගලිකත්වය අනවශ්ය ලෙස ආක්රමණය කිරීමක් ලෙස සැලකිය හැකි බවත් ය.
ශ්රී ලංකා ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ 90 වැනි ව්යවස්ථාවට අනුව මන්ත්රීවරයකුගේ අධ්යාපන සුදුසුකම් පිළිබඳව කිසිදු සඳහනක් කර නොමැති බවත් ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවට අනුව මන්ත්රීවරයකු ලෙස තේරී පත්වීමට ඇති එකම සුදුසුකම වන්නේ ඔහු හෝ ඇය ඡන්ද දායකයෙකු විය යුතු වීම පමණක් බවත් එම නිලධාරියා පැවසීය.

Related posts