රටේ කිසිදු සම්පතක් විකුණා දැමීමට ආණ්ඩුව කිසිසේත් සුදානම් නැහැ

ආයෝජකයන් සමඟ ගිවිසුම් ගත වුවත් රටේ කිසිදු සම්පතක් විකුණා දැමීමට ආණ්ඩුව ක්‍රියා නොකරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා පවසයි.

ආණ්ඩුවට එරෙහිව විපක්ෂය එක් ඇඟිල්ලක් දිගු කරන විට  අණ්ඩුව කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගණනාවක් විපක්ෂයට පෙන්වා දිය හැකි යැයි මහනුවර හේවාහැට දී පැවැති ජන හමුවකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේ බව කීවේය.

ගිවිසුම් ගත වී රාජ්‍ය ආයතන දියුණු කිරීමට කරන උත්සහය,  ඇතැමුන්  රාජ්‍ය ආයතන අලෙවි කිරීමක් වශයෙන් හදුන්වා දීමට කටයුතු කරනවා යැයි කී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා තවදුරටත් මෙසේ කීහ.

ආණ්ඩුවට වසරකට විශාල ණය මුදලක් හා පොළියක් ගෙවා දැමීමට තිබෙනවා. එවැනි ආණ්ඩුවක් භාර ගැනීමේ දී විපක්ෂය හිතුවා ආණ්ඩුවට කර කියා ගන්න දෙයක් නැති වෙයි කියලා. නමුත් විපක්ෂයේ අපේක්ෂා මල් ඵල ගැන්වුණේ නැහැ. මහ මැතිවරණයෙන් ආණ්ඩුව පත්ව මාස 06ක් වැනි කාලයක් තුළදී මාර්ග කිලෝමීටර් සියයක් ගමකට ලබාදීමේ වැඩසටහනක් ආරම්භ කළා.

මේ ආණ්ඩුව සකස් වුණේ බාධක ගණනාවක් මැද. තවමත් ඔබේ දුවට පුතාව රැකියා ලබුණේ නැතැයි කියා සිතුවිල්ලක් පවතින්න පුළුවන්. පාර කොන්ක්‍රීට් නොවීම පිළිබද ගැටලු ඇති. ඔබට නොවිසදුණු ඒ සියල්ලට ඉදිරියේදී විසදුම් හිමි වෙනවා.

කොතෙකුත් බාධා පැමිණියත් රැකියා ලබාදීම ද ඇතුලුව සංවර්ධන කාර්යයන් රැසක් ආණ්ඩුව විසින් සිදුකරනවා. ගමේ ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන යෝජනා ගමට ප්‍රතිඵල හිමිවන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති බවට පත්වී ඇතැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේය.

නදීක දයා බණ්ඩාර – මහනුවර

Related posts