සුසන්ත රත්නායක ආයෝජන මණ්ඩලයට සමුදෙයි

ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපති සුසන්ත රත්නායක මහතා ඊයේ (30) දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි සිය තනතුරින් ඉල්ලා අස් වී තිබේ.

පසුගිය වසරේ දෙසැම්බර් මාසයේ දී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා වශයෙන් කටයුතු ඇරඹූ ඔහු මෙරට කීර්තිමත් ව්‍යාපාරික නායකයෙකි.

සුසන්ත රත්නායක මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම විවිධාංගීකරණය කරන ලද සමාගම් සමූහය වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් හි හිටපු සභාපතිවරයා යි.

වසරක කාලයක් සඳහා ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලය මෙහෙයවීමේ වගකීම ස්වෙච්ඡාවෙන් භාරගත් ඒ මහතා සිය පුද්ගලික හේතූන් මත වසරක කාලය ඇවෑමෙන් මෙලෙස ආයෝජන මණ්ඩල මුල්පුටුවට සමු දී තිබේ.

Related posts