අන්තර් මහද්වීපිත මිසයිලයක් අත්හදා බලයි

Intercontinental-ballistic-missile

උතුරු කොරියාව තහනම් අන්තර් මහද්වීපිත මිසයිලයක් අත්හදා බලා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

කිලෝමීටර් 1,100 ක දුරක් ගමන් කර  උතුරු කොරියානු නැගෙනහිර මුහුදු සීමාවට එම මිසයිලය එල්ලකර ඇත.

2017 වසරෙන් පසු උතුරු කොරියාව සිදුකළ විශාලතම මිසයිල අත්හදා බැලීම මෙයයි.

 

Related posts