චීනයට එරෙහිව සන්ධානගත විය යුතුයි

chinaamerica

චීනයට එරෙහිව සන්ධානගත විය යුතු බවට අමෙරිකානු ජනාධිපති ජෝ බයිඩ්න් බටහිර රටවලින් ඉල්ලා සිටියේ ය.

ඒ, ජී – 7 සමුළුවේ දෙවන දිනයට සමගාමීවයි.

චීනයෙන් එල්ල වන බලපෑම් දිනෙන් දින උග්‍රවීම හමුවේ බටහිර රටවල් මෙලෙස සන්ධානගත විය යුතු බව අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දුන්නේ ය.

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ මුවාවෙන් චීනය සිදු කරන බලපෑම් අමෙරිකානු ජනාධිපතිවරයාගේ දැඩි විවේචනයට ලක්විය.

Related posts