යුක්‍රේනයට අමෙරිකාවෙන් ඩොලර් බි. 33 ක ආධාර

Zaporizhzhia

යුක්‍රේනයට තවත් ඩොලර් බිලියන 33 ක ආධාර සැපයීමට අමෙරිකාව සූදානම් වේ.

විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ, අමෙරිකානු ජනපති ජෝ බයිඩ්න් ඊට අදාළ ඉල්ලීම කොංග්‍ර‍ස් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කර ඇති බවයි.

එම ආධාර පැකේජයට යුද, ආර්ථික හා මානූෂිය වශයෙන් මුදල් වෙන්කර තිබේ.

Related posts