යුක්රේනය හදිසි තත්වයක් පනවයි

ukren

යුක්රේනය තුළ යුද බිය ඉහළ යාමත් සමඟ රටපුරා හදිසි තත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

ආරක්ෂක කවුන්සිලය රැස්වීමෙන් පසු, එරට ඉහළ පෙළේ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු වන ඔලෙක්සි ඩැනිලොව් ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය හමුවේ සඳහන් කළේ පළමුව දින 30ක කාලයක් සඳහා යුක්රේනය තුල හදිසි නීතිය පනවන බවයි.

Related posts