හමීඩා ලිංගික ශ්‍රමිකයන්ගේ ඉරණම වෙනස් කරයි

ලොව විශාලතම ගණිකා නිවාසයක සේවය කර ඇති හමීඩා බෙගම් හැටපස් වෙනි වියේ දී  ජීවිතයෙන් සමුගත් අතර ඇයට ආගමික චාරිත්‍රානුකූල අවසන් ගෞරව දැක්වීම සඳහා බොහෝ පිරිසක් රැස් වී සිටියහ.

බංගලාදේශයේ ලිංගික ශ්‍රමය ලබා දීම නීත්‍යානුකූල නමුත් ඉස්ලාම් කණ්ඩායම් ඔවුන් සඳහා ආගමික යාඥා පැවැත්වීම මෙතෙක් තහනම් කර තිබුණි.

බංගලාදේශ ලිංගික ශ්‍රමිකයන් කඳුළු වගුරවමින් මෙම ඓතිහාසික අවස්ථාවට එක් විය.

Related posts