රටවල් කිහිපයක කොවිඩ් ආසාදිතයින් ඉහළ යාමක්

corona

ලොව රටවල් කිහිපයක කොවිඩ් ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාවේ ඉහළ යාමක් දක්නට ල‍ැබෙන බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය සදහන් කරයි.

එහෙත් එන්නත්කරණයේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මරණ සංඛ්‍යාව අඩු මට්ටමක පවතින බව සෞඛ්‍ය විශේෂඥයන් පෙන්වා දෙයි.

Related posts