ඇෆ්ගන් සරණාගතයින් පුරවැසිභාවය ලැබීමෙන් පසුව පවා ඕස්ට්‍රේලියාවට අකමැති වන්නේ ඇයි?

afgun valampuri news
2016 වන විට, ඕස්ට්රේලියාවේ උපන් ඇෆ්ගනිස්ථාන පුද්ගලයින් 47,000 ක් පමණ සිටි අතර, ඔවුන්ගෙන් බහුතරයක් සරණාගතයින් ලෙස පැමිණ තිබෙන අයයි.
හෘද රෝග විශේෂඥ හෝමා ෆොරෝටන්, මාධ්යවේදියෙකු වන යාල්ඩා හකිම් සහ සටන් කලා නළු හුසේන් සාදිකි වැනි ප්රකට ඇෆ්ගනිස්ථාන ජාතිකයින් කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් ඕස්ට්රේලියානු සමාජයට ලබා දී ඇත.
කෙසේ වෙතත්, සමහරක් වු පර්යේෂණවලින් පෙනී යන්නේ අනෙකුත් ඇෆ්ගන් සරණාගතයින් ඔවුන්ගේ පුරවැසිභාවය ලැබීමෙන් පසුව පවා ඕස්ට්රේලියාවේ බරපතල අභියෝගවලට මුහුණ දෙන බවයි.
මෙම නව අධ්යයනයෙන් අවධානය යොමු කළේ දැන් ඕස්ට්රේලියානු පුරවැසියන් වන හිටපු ඇෆ්ගනිස්ථාන සරණාගතයින් තවමත් මුහුණ දෙන ඒකාබද්ධතා අභියෝග මොනවාද යන්නය.
2020 සහ 2021 කාලය තුළ පුද්ගලයින් 102 දෙනෙකු සමීක්ෂණය කර, 13 දෙනෙකු සමඟ සම්මුඛ සාකච්ඡා කර කණ්ඩායම් දෙකක් (සහභාගිවන්නන් අටක් සහිත පිරිමින් සඳහා සහ පහක් සහිත කාන්තාවන් සඳහා එකක්) පැවැත්වුවිය.
එම අධ්යයනය පදනම් වූයේ පර්ත් හි ඇෆ්ගන් ප්රජාව මතය. සාමාන්යයෙන්, සහභාගිවන්නන් වසර අටකට වැඩි කාලයක් ඕස්ට්රේලියාවේ ජීවත් වී ඇත.

Related posts