ශ්‍රී ලංකාව ඉල්ලීමක් කළොත් සාකච්ඡාවට සූදානම්

imf

මූල්‍ය ආධාර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලීමක් ලැබෙන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් පවතින විකල්පය පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් බව මූල්‍ය අරමුදලේ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානි මසහිරෝ නොශාකි මහතා පවසා තිබේ.

කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ආර්ථික වශයෙන් දැඩි බලපෑමක් එල්ල වී තිබෙන අතර, විදෙස් සංචාරකයන්ගේ පැමිණීම අවම වීම හේතුවෙන් ආදායම් මට්ටම පහළ වැටී තිබෙන බව ද විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ ද පහළ ගොස් තිබෙන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකා මුදල් ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ රට මුහුණ දෙන මේ මූල්‍ය අර්බුදයෙන් ගැලවීම සඳහා තමා අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදලෙන් උපදෙස් සහ සහාය ගැනීමට ඉල්ලීමක් කළ බවයි.

Related posts