ත්‍රස්තවාදය වැලැක්වීමට සංශෝධිත පනතක් මැතිසබයට

SRI LANKA-POLITICS-VOTE

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත් කෙටුම්පතට අලුත් සංශෝධන ඇතුළත් කෙරුණු සංශෝධිත පනත් කෙටුම්පතක් විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල් පීරිස් මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුවට අද (10) ඉදිරිපත් කරනු ලැබීය.

මෙහිදී අදහස් දැක්වූ මහාචාර්ය ජී එල් පීරිස් මහතා පැවසුවේ ස්ථාවර නියෝග අනුව මේ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කරන බවයි.

මෙම පනත් කෙටුම්පතට කිසිවකු හෝ විරුද්ධ නම් ඔවුනට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යා හැකි බවද ඔහු පැවසුවේය.

 

Related posts