කොවිඩ් එන්නතට බයේ ගැමියෝ ගස් නගියි

‘කොවිඩ් 19’ ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නත ලබා ගැනීමට බියවුණු  ගැමියන් පිරිසක්, ගස්වලට නැග බේරීමට උත්සාහ කළ බවත්, ඇතැමුන් සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ ගුටිබැට හුවමාරු පවා ඇති කරගත් බවත් විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

ගස්වලට නැගගත් ගැමියන්ට බිමට බසින්නැයි ඉන්දීය සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ආයාචනා කරන අයුරු මෙන්ම, ගුටිබැට හුවමාරු සිදුවන අයුරු දැක්වෙන වීඩියෝ දසුන් මේ වනවිට ඉන්දීය මාධ්‍ය ඔස්සේ දකින්න ලැබී තිබේ.

ගස් නැග බේරීමට උත්සාහ ගත්තේත්, සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් සමඟ ගුටිබැට හුවමාරු කරගත්තේත්, උත්තර ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තයේ බාලියා නමැති පිටිසරබඳ ගම්මානයේ ගැමියන්ය.

Related posts