ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටු සඳහා කුමන පුද්ගලයින් පත්කළ ද ඔවුන්ට නිදහසේ කටයුතු කිරීමට අවස්ථාව සලසාදිය යුතු බව ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවූ විශිෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙකු සහ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ විශේෂිතම ක්‍රීඩකයින්ගේ ලැයිස්තුවට මෑතකදී ඇතුලත්වූ අරවින්ද ද සිල්වා පවසයි.

කුමන පුහුණුකරුවෙකු පත් කළ ද ඔහුගේ කාර්යය ඉටුකිරීමට ඉඩ ලබාදිය යුතු බවත්, විවිධ ඇඟිලි ගැසීම්වලින් තොරව කටයුතු කරන්නට ඉඩ දෙන්නේ නම් මෙරට පුහුණුකරුවෙකු වුව ද ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සඳහා සුදුසු බව අරවින්දගේ අදහසයි.

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ගොඩගැනීම සඳහා තමන්ට ද ආරාධනයක් ලැබී ඇතැයි අරවින්ද ද සිල්වා මෙහිදී පැවසිය.

Similar Posts