ඩංබාර් ක්‍රිඩා පිටිය නවිකරණය කිරිමට පියවර

dugbar

හැටන් ඩංබාර් ක්‍රිඩා පිටිය අධියර කිපයකින් නවිකරණය කිරිමට පියවර ගන්නා බව හැටන් දික්ඔය නගර සභාපති සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසයි.

මේ පිලිබදව වැඩි දුරටත් කරුනු දැක්වු සඩයන් බාලචන්ද්‍රන් මහතා පවසන ලද්දේ හැටන් ඩංබාර් ක්‍රිඩා පිටිය අධියර කිපයක් යටතේ නවිකරනය කිරිමට පියවර ගෙන ඇති බවත් එහි ප්‍රථම අධියර ලෙස අත්හැර දමා තිබු කොටසක ක්‍රිඩා ලෝලින් 250කට පමන ආසන ඉදිකිරිමට පියවර ගන්නා අතර එහි පහාල කොටස ක්‍රිඩක විවේකගාරයක් ඉදිකිරිමට පියවර ගන්නා බවත්ය.

එමෙන්ම මෙම ක්‍රිඩා පිටියේ සැහැල්ලු පන්දු ක්‍රිකට් ක්‍රිඩා කිරිමට හැකිවන ලෙස නවිකරනය කරන බවත් මෙම ක්‍රිඩා පිටිය තවත් විශාල කිරිමට අවශ්‍ය සැලසුම් සකස් කර ඇති බවත් මෙම ක්‍රිඩා පිටිය තුල රාත්‍රි කාලයේදිද ක්‍රිඩා කිරිමට හැකි වන අයුරින් විදුලි ආලෝකය සකස් කිරිමට සැලසුම් කර ඇති බවද ඔහු පවසන ලදි.

මෙම ක්‍රිඩා පිටිය නවිකරනය කිරිම සදහා අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රතිපාදන නගර සභා අරමුදලෙන් මෙන්ම මැති ඇමතිවරුන්ගේ විමධ්‍ය ගත මුදල්වලින් ලබා ගැනිමට අදහස් කරන බවද ඔහු තව දුරටත් පවසන ලදි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා  – හැටන්

Related posts