එජාප සන්ධානයේ ලේකම් ධුරයට ඡන්දයක්

unp

එක්සත් ජාතික පක්ෂය පිහිටුවීමට යෝජිත සන්ධානයේ මහ ලේකම් ධුරය සඳහා රනිල් පාර්ශ්වයද නමක් යෝජනා කරමින් කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයේදී ඡන්ද විමසීමක් පැවැත්වීමට පක්ෂ නායකත්වයේ අවධානය යොමුව ඇති බව සදහන් වේ.

සජිත් පාර්ශ්වය වෙනම දේශපාලන පක්ෂයක් ස්ථාපිත කිරීමට සූදානම් වුවත් ලියාපදිංචි දේශපාලන පක්ෂයක් නොලැබී ඇති බව ද වාර්තා වෙයි.

රනිල් පාර්ශ්වයෙන් මහ ලේකම් ධුරය සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවි කරුණානායක හෝ නවීන් දිසානායක යෝජනා කිරීමට නියමිතයි.

සන්ධානයේ මහ ලේකම් ධුරයට සජිත් පාර්ශ්වය විසින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජිත් මද්දුමබණ්ඩාරගේ නම යෝජනා කර තිබේ.

කෙසේ වෙතත් පිහිටුවීමට යෝජිත සන්ධානයේ නිලතල සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමාජිකයන් පත් වන්නේ නම් පක්ෂ කෘත්‍යාධිකාරි මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබාගත යුතු බව පක්ෂ නායකත්වය දැනුම් දී ඇත.

 

Related posts