අධිකරණය භාරයට පත් හඬපට කිහිපයක් සමාජගත වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබඳ වහාම විමර්ශනයක් සිදුකළ යුතු බව යුක්තිය සුරැකීමේ නීතීඥ එකමුතුව සභාපති නලින් පතිරණ මහතා සදහන් කරයි.

“කාගේ අවශ්‍යතාවටද නඩුභාණ්ඩ එළියට එන්නේ. ඔවුන් ලබන වරප්‍රසාදය කුමක්ද?. මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කළයුතුයි”

ඒ සම්බන්ධව යුක්තිය සුරැකීමේ නීතීඥ එකමුතුවේ නියෝජිතයින් පිරිස පොලිස් මූලස්ථානය වෙත මෙම පැමිණිල්ක්ද සිදුකරනු ලැබීය.

 

 

Similar Posts