අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රැස්කර ගන්නැයි ජනතාවට දන්වයි
|

අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ රැස්කර ගන්නැයි ජනතාවට දන්වයි

වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශය විසින් හදිසියේ භාණ්ඩ එක් රැස් කර තබා ගන්නා ලෙස ජනතාවට නිවේදනය කර ඇත. මෙයට මූලිකම හේතුව  මෙතෙක් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර නොමැත. ඉකුත් දිනවල අධික වර්ෂාපතනයෙන් වගා හානිවීම් හමුවේ සැපයුම් දාම බිඳවැටී ඇති බව වාර්තා වේ. මේ වන විටත් වෙළෙඳසැල්වල දිගු පෝලිම් හටගෙන ඇති බව විදෙස් වාර්තාවල සඳහන්වේ. හදිසි අවස්ථාවක් එළඹුනහොත් ඊට මුහුණදීමට අත්‍යවශ්‍ය…