අනුරාධපුර නුවරගම රක්ෂිතයත් අනතුරක?

nuwaragama

අනුරාධපුර නුවරගම් රක්ෂිතයේ අක්කර දෙකකට ආසන්න භූමි ප්‍රමාණයක් මෝටර් රථ ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තුමේන්තුවේ ප්‍රායෝගික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයකට ලබාදීමට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුව අවසර ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් වහාම පරික්ෂණයක් පැවත්විය යුතු බවට පරිසර සංවිධාන රැසක සාමාජිකයන් රජයේ වග කිවයුතු බලධාරින්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති. වර්ෂ 1924 සමයේ ගැසට් මගින් රක්ෂිතයක් බවට පත්කළ අනුරාධපුර නුවරගම් රක්ෂිතයේ (කොරකහවැව) හෙක්ටයාර් 0.8 භූමි ප්‍රමාණයක් මේ වනවිට මෝටර් රථ දෙපාර්තුමේන්තුවේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයේ නිලධාරින් හා රියදුරු පුහුණු ආයතන රැසක හිමිකරුවන් එක්ව කපා එලිපෙහෙළි කරමින් සිටි. අනුරාධපුර පුත්තලම ඒ-12 ප්‍රධාන මාර්ගයේ පිහිටි භූමිය රක්ෂිතයක් ලෙස නම් කර තිබියදි විවිධ අවසර බලපත්‍රයක් ලබාදෙමින්…

Read More