වසර 3කින් රට ගොඩනගන සැලසුම පාඨලී කියයි

43 සේනාංක නායක, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාඨලී චම්පික රණවක මහතා (15) මහනුවර දී මාධ්‍යවේදීන් විසින් නගන ලද ප්‍රශ්නවලට ලබා දුන් පිළිතුරු මෙසේ ය. ප්‍රශ්නය: ඔබ අද දිනයේ මල්වතු අස්ගිරි මහ නාහිමිවරුන් බැහැදැකීම සඳහා ගියේ කුමන කරුණක් නිසා ද? පිළිතුර: අපි ලබන සඳුදා, එනම් මැයි 22 සඳුදා ‘ජනරජ දිනයේ දී’, නව දේශපාලන පෙරමුණක් දියත් කරනවා. එක්සත් ජනරජ පෙරමුණ නමින්. ඒ පිළිබඳ උන්වහන්සේලාට දැනුවත් කරන්නත්, ආරාධනා කරන්නත් තමයි පැමිණියේ. ඉතින් අපි උන්වහන්සේලාගේ පැමිණීම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මහා නායක ස්වාමීන් වහන්සේලා හැටියට. නමුත් අපි ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයට ආරාධනා කරන්න පෙර, ඒ පිළිබඳ සිරිතක් හැටියට…

Read More