එජාපයේ දේශපාලන කටයුතු මේ සතියේ සිට අරඹයි

unp

නව කොරෝනා වසංගතයත් සමඟින් මෙරට සියලු රැස්විම්, උත්සව තහනම් විය. ජනතාව ඒක් රොක් වන අවස්ථා අවම කිරිමට සියලු දෙනාම වගබලා ගනු ලැබුණි. නමුත් මෙම තත්ත්වය තවත් වසර තුන හමාරක්වත් පවතිනු ඇති බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය  පාර්ලිමේන්තුවේදි ප්‍රකාශ කළාය. ඒ් අනුව රටේ සියලුම වැඩ කටයුතු නවතා තැබිම සිදු නොවිය යුතු බවද ඇය ඒහිදි අවධාරණය කර සිටියාය. ඒ් අනුව කොවිඩ් නිසා  අතරමඟ නවතා තිබු ඒක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දේශපාලන වැඩ කටයුතු සම්පූර්ණ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත විධිවිධාන අනුගමනය කරමින්   ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර ඇත. ඒහි පළමු පියවර ලෙස  නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජයවර්ධන මහතා මේ සතියේ දී…

Read More