ආණ්ඩුව ගන්නා තීරණ නිසා කාන්තාවන් අනාරක්ෂිත වෙයි

Women's safety

විදුලිය පිරිමැසීමට වීථී ලාම්පු නිවා දැමීම කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාව ඇතුළු තවත් සමාජ ගැටලු රැසකට මුල් විය හැකි බව විද්වතුන් රැසක් පෙන්වා දෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ වාර්තා වන කාන්තා හා ළමා අපයෝජන සංඛ්‍යා දත්ත සැලකිය යුතු මට්ටමකින් ඉහළ යමින් පවතින බවත්, වීථී ලාම්පු නිවා දැමීමෙන් මෙම තත්ත්වය තවත් නරක අතට හැරී යන බවත් විද්වතුන් පෙන්වා දෙනවා.

දිවා කාලයේදී, විදුලි පවතිද්දීත් කාන්තාවන් නොයෙක් ලිංගික හිංසනයන්ට ලක්වන රටක රාත්‍රියේ වීථී පහන් නිවා දැමීම විශාල ගැටලුවක් විය හැකි යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය හරිනි අමරසූරිය මහත්මිය මේ පිළිබඳව අදහස් දක්වමින් පැවසුවා.

Related posts