ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් වාර්තාගත උෂ්ණත්වයක්

aus

ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් මෙතෙක් වාර්තා වී ඇති ඉහළම උෂ්ණත්වය වූ සෙල්සියස් අංශක 50.7ක් එරට ඔන්ස්ලෝ නගරයෙන් වාර්තා වී තිබේ.

පසුගිය 13 වනදා බටහිර ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඔන්ස්ලෝ නගරයෙන් වාර්තා වූ මෙම උෂ්ණත්වය 1962 වසරේ දකුණුදිග ඔස්ට්‍රේලියාවෙන් වාර්තා වූ ඉහළම උෂ්ණත්වයට සමාන බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේය.

Related posts