මිනිසුන්ට මොන තරම් සැප සම්පත් තිබුණත් කථා කිරීමේ නිදහස නැත්නම් ඔවුන් මැරුණා හා සමාන යැයි ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ටෙරන්ස් පුරසිංහ මහතා පවසයි.

ඊළඟ ආණ්ඩුවේ තනතුරු බලාගෙන තමන් මේ සටනට පැමිණ නැති බවත් පැමිණියේ කථා කිරීමේ නිදහස ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා බවද ඔහු පවසයි.

ඔහු මේ අදහස් පළ කර සිටියේ කුරුණෑගල පැවති ජනහමුවකදීය.

Similar Posts