දූෂණ විරෝධී පනතින් පිළිකාවක් ලෙස උඩුදුවා ඇති වංචාව, දූෂණය, අක්‍රමිකතාවය සුවපත් කළ හැකියි

dusana virodi panatha

දූෂණ විරෝධී පනත හරියටම ක්‍රියාත්මක කළහොත් ශ්‍රී ලාංකික සමාජය සුවපත් වෙතැයි තමා සිතන අතරම එය රඳා පවතින්නේ ක්‍රියාත්මක කිරීම මත බවද කැබිනට් ප්‍රකාශක ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා ප්‍රකාශ කරයි.

රාජ්‍ය ආයතන තුළ පිළිකාවක් ලෙස වංචාව, දූෂණය, අක්‍රමිකතාවය උඩුදුවා ඇතැයිද මේ හේතුවෙන් තමා යටතේ පවතින දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේද ඇතිවී ඇති තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට භාරදී ඇතැයිද පැවසුවේය.

මින් පෙර කිසිදාක නොවූ විරූ ලෙස දැඩි කොන්දේසි සහ වගන්ති ඇතුලත් දූෂණ විරෝධී පනතක් නොබෝදා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කිරීමටද සිදුවූ බව සිහිපත් කළේය.

දූෂණ විරෝධී පනත ක්‍රියාත්මක වන විට බොහෝ දේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඉඩ ප්‍රස්ථාව අහිමි වන බවද, ඒ අනූව අල්ලසක් ලබාගත්තද අල්ලසින් කිසිවක් සිදුකළ නොහැකි යැයිද එනම් බැංකුවක එය තැන්පත් කළහොත් තැන්පත් කළ සහ ඉපැයූ ආකාරය පෙන්විය යුතු යැයිද අවධාරණය කළේය.

මෝටර් වාහනයක්, ගෙයක් දොරක් මිලදී ගැනීම, විදේශ සංචාර වල නියැළීම, උත්සව සහ වියදම් දරන දෑ සිදුකළහොත් මේ සෑම එකකම ඉපැයූ ආකාරය එළිදරවු කළ හැකිනම් ඕනෑම කෙනෙකුට ඕනෑම වියදමක් දැරිය හැකි යැයිද එනම් දූෂණ විරෝධී පනත යටතේ යම් මුදලක් ඉපැයූ ආකාරය හෙළිදරවු කළ නොහැකි නම් අල්ලස් සහ දූෂණ යටතේ විශාල වන්දියක් ගෙවීමට සිදුවන බවද සඳහන් කළේය.

Related posts