මධ්‍යම කදුකරයේ බටහිර බැවුමේ හැටන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ ඉතුල පැවති වියළි කාලගුණික තත්වයන් නිමා කරමින් මෙම ප්‍රදේශයන්ට මේ වන විට වැසි ආරම්භවි ඇත.

මාස තුනක පමන කාලයක් පැවති වියළි කාලගුණික තත්වයන් නිමා කරමින් හැටන්, දික්ඔය, නොර්වුඩ්, බගවන්තලාව,මස්කෙළිය, වැනි ප්‍රදේශවලට පසුගිය 18වන දින සවස් කාලයේ ආරම්භවු  දැඩි වැසි තත්වයන් එදින රාත්‍රිය දක්වා පැවති අතර කඩින් කඩ වැසි වාර කිපයක් මෙම ප්‍රදේශයන්ට ඇද හැලුනි.

පසු ගිය දිනවල පැවති දැඩි වියළි කාලගුණික තත්වයන් මත ප්‍රදේශයේ ප්‍රධාන ජලාශවල ජල මට්ටම්ද සිග්‍රයෙන් සිදි යාමත් සමග හැටන්හා දික්ඔය ප්‍රදේශවල පානිය ජල සැපයුම සිමා කිරිමටද ජල මණ්ඩලයේ හැටන් ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය මගින් පියවර ගෙන තිබුනි.

මනුර සුදත් සෙල්ලහේවා

Similar Posts