මහවිරු දිනය සමරන්න උතුරේ සූදානමක්

උතුරේ මහවිරු උළෙලවල් පැවැත්වීම රජය විසින් තහනම් කොට ඇතත් මුලතිව් වන්නේරීකුලම් ප්‍රදේශයේ මෙවර මහවිරු උළෙලේ ප්‍රධාන උත්සවය (27) වෙනිදාට පැවැත්වීම සදහා අළුතින් සොහොන් කොත් නිර්මාණය කොට ඇති බව සදහන් වේ.

මේ වන විටත් තල් ගස් පෙළක් විනාශ කරමින් භූමියක් සකස් කොට සොහොන් කොත් නිර්මාණය කොට ඒවා එල්.ටී.ටී.ඊ.සුසාන භූමි වශයෙන් නම් කිරීම පිණිස බැනර් කීපයක්ද ඇද තිබේ.

 

Related posts