ලංකාවට වූ හානීය ගැන නොසොයා ගෝල්ෆේස් භූමියට වූ හානිය ගැන හොයන අපේ රටේ ඇමති

ගෝල්ෆේස් භූමියේ රැඳී සිටිය අරගලකරුවන් නිසා එම ස්ථානයට සිදු වූ හානිය ඔවුන්ගෙන් අයකර ගැනීමට අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගන්නා බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස ආමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග පවසයි.

අරගලය පැවැති භූමියට අයිතිවාසිකම් ඇති බව පවසමින් පිරිසක් නඩු පැවැරීමට කටයුතු කර තිබෙන අතර ඒ අනුව මෙම හානිය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ වන්දි මුදල ඔවුන්ගෙන් අය කර ගැනීමට කටයුතු කරන බවත් ආමාත්‍යවරයා කීය.

සිදුවූ හානිය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ තක්සේරුවක් හා වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් ඒ සඳහා ගත යුතු නීතිමය පියවර මොනවාද යන්නත් තමා වෙත දන්වා සිටින ලෙස අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දී ඇති බවත් ඇමැතිවරයා වැඩිදුරටත් පැවැසුවේය.

Related posts