විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය ගැන තීරණය අද

light-bill

විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් විදුලිබල මණ්ඩලය විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති යෝජනාවලිය පිළිබඳව අද (30) දිනයේ තීරණයක් ගැනීමට නියමිතය.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසන් සභාව පවසන්නේ එහි සභාපති මහාචාර්ය මංජුල ප්‍රනාන්දු පැවසුවේ, කොමිසන් සභාව අද දිනයේ රැස්වී ඒ පිළිබඳ තීරණයක් ගැනීමට නියමිත බවයි.

ජුලි මස 01 වැනි දා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදුලි ගාස්තු අඩු කිරීමට විදුලිබල මණ්ඩලය යෝජනා කර ඇත.ඊට අදාළ යෝජනාවලිය සම්බන්ධයෙන් මහජන අදහස් විමසීමට උපයෝගීතා කොමිසම පියවර ගෙන තිබුණි.

එම කටයුතු පසුගිය 27 වැනිදා අවසන් කෙරුණු අතර මේ වන විට එම අදහස් හා යෝජනා කොමිසම් සභාව විසින් සමාලෝචනය කරමින් සිටි.

Related posts