වී මිලදී ගැනීමේ කටයුත්තට හමුදාව මැදිහත්වෙයි

අතරමැදියන් නොමැතිව සාධාරණ මිලක් යටතේ දිවයින පුරා පිහිටි ආරක්ෂක සේනා මූලස්ථාන වල සම්බන්ධිකරණයෙන් ගොවීන්ගේ  වී අස්වැන්න වී අලෙවි මණ්ඩල මගින් මිලදී ගැනීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක්  රටපුරා ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව හමුදාව පවසයි.

රට තුළ හටගෙන ඇති සහල් මාෆියාවට එරෙහිව  ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් මත මෙම වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කර ඇති බව හමුදාපතිවරයා කියා සිටියේය.

ගොවින්ගේ වී අස්වැන්න අඩු මුදලට අතරමැදියන් අතරට පත්වීම වැළැක්වීම සහ ඔවුන්ගේ වී අස්වැන්නට සාධාරණ  මිලක් ලබා දීම මෙම වැඩපිළිවෙළේ මූලික අරමුණ බව හමුදාපතිවරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කරයි.

Related posts