තනිකඩ මවක් ඔන්ලයින් දරුවෙකු බිහිකරයි

online-baby

බ්‍රිතාන්‍ය තනිකඩ මවක් ඔන්ලයින් ඔස්සේ ශුක්‍රානු සහ ශුක්‍රානු ඇතුලත් කිරීමට අවශ්‍ය උපකරණ කට්ටලයක් මිලට ගෙන යූටියුබ් නිබන්ධනබලා දරුවෙකුට උපත ලබාදී තිබෙනවා.

එම දරුවාට “ඊඩන්” ලෙස නම තබා ඇති අතර ඇයට තවත් දරුවෙක් සිටිනවා.

තවත් දරුවෙකුගේ අවශ්‍යතාවය තිබුනත් සහකරු නොමැතිකමින් සාඵල්‍යතා සායනයක දී පවුම් 1600 ක් ගෙවන ලෙස පැවසූ පසු ඇය මෙම මර්ගයට පිවිස තිබෙනවා ඇය Ebay වෙතින් සංසේචන කට්ටලයක් මිලදී ගත් අතර Just Ebaby යෙදුම හරහා ශුක්‍රාණු පරිත්‍යාගශීලියෙකු සොයා ගත්තාය.

මෙම යෙදුම පරිශීලකයින්ට දේශීය හෝ ගෝලීය වශයෙන් අනාගත “සංකල්ප සහකරුවන්” සොයා ගැනීමට ඉඩ සලසයි.

නිර්නාමිකව සිටීමට කැමති පරිත්‍යාගශීලියා පැවසුවේ “ඇය පුදුමාකාර තැනැත්තියක් වන අතර අනාගතයේදී ඇයට තවත් දරුවන් ලැබීමට අවශ්‍ය නම් මම ඇයට සතුටින් උපකාර කරන බවයි.”

Related posts