අවදානමට පෙර සුදානම

කොවිඩ් 19 අවදානම සැලකිල්ලට ගනිමින් හෙට(14) සිට අප්‍රේල් මස 20 වනදා දක්වා සියලු පාසල් වසා දැමීමට රජය කටයුතු කරන ලදි.

පෞද්ගලික පන්ති සහ සහ පෞද්ගලික පාසල් සදහා ද නිවාඩු ලබාදීම සුදුසු බව ද අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා යෝජනා කළා.

පාසල් අධ්‍යාපන චාරිකා ඇතුළු සියලු බාහිර ක්‍රියාකාරකම් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි නතර කිරීමට ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

සති දෙකක කාලයක් සියලුම විශ්වවිද්‍යාල වසා දැමීමට කටයුතු කරන බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපදාන කොමිෂන් සභාව සදහන් කලා.

දහම් පාසල් සදහා ද දින නියමයක් නොමැතිව නිවාඩු ලබාදුන් බව බෞද්ධ කටයුතු කොමසාරිස් සුනන්ද කාරියප්පෙරුම මහතා නිවේදනය කළා.

පෙර පාසල් නැවත දැනුම් දෙනතුරු වසා දැමීමට කාන්තා හා ළමා කටයුතු අමාත්‍යංශය  තීරණය කර තිබේ.

මෙම සියලුම ක්‍රියාමාර්ග කොවිඩ් 19 වෛරසය පැතිරයාමේ වැළැක්වීමේ ආරක්ෂිත පියවරක් ලෙස ගෙන ඇත.

Related posts