කොවිඩ් 19 ගැන දැනුම් දීමට විශේෂ මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක්

කොවිඩ් නයින්ටීන් ගැන නිල හා තහවුරු කළ ප්‍රවෘත්ති පමණක් පිළිගෙන ඒ අනුව කටයුතු කරන ලෙස රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය, සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, සෞඛය සේවා ප්‍රවර්ධන කාර්යංශය හා රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිළ නිවේදන හරහා මහජනතාව දැනුවත් කරන බවයි .

යම් ස්ථානවල කොරොනා අසාධිත රෝගීන් සිටින බවට ගෙන යනු ලබන අසත්‍ය ප්‍රචාරවලට නොරැවටෙන ලෙසත් එවැනි රෝගියෙකු පිළිබඳ තහවුරු වුවහොත් රජය නිළ වශයෙන් මහජනතාව දැනුවත් කරන බවත් එම නිවේදනයේ දැක්වෙයි.

කොවිඩ් නයින්ටීන් මාධ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ද ස්ථාපිත කර ඇති අතර කොරෝනා තත්වය පිළිබඳ තොරතුරු දැනගැනීමට පැය 24 පුරා ඇමතිය හැකි දුරකථන අංක දෙකක් හදුන්වා දී තිබේ.

ඒ අනුව 071 – 010 7107 හෝ 011 – 3 071073 යන අංකවලට ඇමතිය හැකියි

Related posts