පුවත්පත් මණ්ඩලය උසාවියක් නොකර විසුරුවා හරින්න

puwathpath

මාධ්‍ය නිදහසට බාධා කරන මර්ධනිය උපකරණයක් වු පුවත්පත් මණ්ඩලය විසුරුවා හරින ලෙස දැනට දශක ගණනාවක් පුරාවට මාධ්‍ය සංවිධාන විසින් ඉල්ලිම් කළද කිසිදු පාලකයෙකු එයට අවධානය යොමුකර තිබුනේ නැත.

දැන් වත්මන් පාලනය එය පැහැදිලිව උසාවියක් බවට පත්කරලිම සදහා ප්‍රතිසංස්කරණ යෝජනා කර තිබේ.

වෘත්තිය වෙබ් මාධ්‍යවේදින් සංගමය අවධාරණය කරන්නේ ඒ වෑයම පරාජය කිරිමට යුක්තිය අගයන සැමට එක්වන ලෙසය.

ඒ මාධ්‍ය නිදහස මෙන්ම ජනතාවගේ තොරතුරු දැනගැනිමේ අයිතියද රැකගැනිම වෙනුවෙනි.

Related posts