“අත් කීයක්ද…? හිස් කීයක්ද…? තව කකුල් කොච්චර ඕනෙද…?”

යුක්‍රේන ජනපති සෙලෙන්ස්කි ආවේගශීලීව සහ ආයාචනාත්මකව කරන කතා බහක් මේ වන විට සමාජ මාධ්‍ය උණුසුම් කරමින් තිබෙනවා.

එහි පරිවර්තනය පහතින්.

“ඔබලාට මේ ප්‍රහාර නවත්වන්න බැරිද…? එහෙනම් අඩුම තරමෙ මේක නවත්තන දවස කවදද කියලා හරි මට කියන්න. මං තව මිනිස්සු කී දෙනෙක් මේ යුද්ධෙ වෙනුවෙන් පූජා කරන්න ඕනෙද…?

අත් කීයක්ද…?

හිස් කීයක්ද…?

ඔයාලාව ඉක්මවලා යන්න තව කකුල් කොච්චර මං පුජා කරන්න ඕනෙද…?

මට කරුණාකරල කියන්න. තව කොච්චර ඕනද… මම ගණින්නම් ඒක. මම ඒ මොහොත වෙනකල් බලාගෙන ඉන්නයි යන්නෙ…! “

Related posts