සිමෙන්ති හිඟය පියවීමට නව කම්හලක්

cement

හම්බන්තොට ඉන්ටනැෂනල් පෝර්ට් ගෘප් (පුද්.) සමාගම සහ ලංවා සංස්ථා සිමෙන්ති කෝපරේෂන් (පුද්.) සමාගම අතර විශේෂ ගිවිසුම් දෙකකට අත්සන් තැබීම පසුගියදා සිදුවිය. මෙම ගිවිසුම් යටතේ, කිලෝමීටර් 2.4ක දිගින් යුතු කන්වේයර් බෙල්ට් එකක් මගින් මිරිජ්ජවිල අපනයන සැකසුම් කලාපයේ පිහිටි ලංවා සංස්ථා සිමෙන්ති කර්මාන්තශාලාව සහ හම්බන්තොට ජාත්‍යන්තර වරාය එකිනෙක සම්බන්ධ කෙරෙයි. එමෙන්ම මෙම ගිවිසුම්වලට අනුව, ලංවා සංස්ථා සිමෙන්ති සමාගම වෙත අනුයුක්ත කර ඇති ජැටිය පරිශ්‍රයේ මෙහෙයුම් කටයුතු සිදුකිරීමට එම සමාගම සතු ෂිප් අන්ලෝඩර් දෙකකට අවස්ථාව ලැබේ. වරාය සහ කර්මාන්තශාලාව යා කරන ඉහළම කාර්යක්ෂමතාවකින් යුතු කන්වේයර් බෙල්ට් එක නිසා අපතේ යාම් සහ පරිසර දූෂණය…

Read More