අමුඩයා මන්ත්‍රී පොහොර ඉල්ලා පොල් ගසයි

amudya-manthree

මෙවර මහ කන්නයේ වී ගොවිතැන වෙනුවෙන් දියවර නිකුත් කර ඇතත් අවශ්‍ය රසායන පොහොර ගොවීන් හට ලබා දීමට පාලකයන්ගේ ඇස් ඇරේවායි කියමින් දේව කන්නලව්වක් සහ බත් දුන් පියා ලෙස විරුදාවලිය ලත් මහාමාන්‍ය ඩී.එස් සේනානායක මහතාගේ පිළිරුව ඉදිරියට ගොස් දුක් ගැනවිල්ලක් ඉදිරිපත් කිරීම ඊයේ (1දා) කුඩා විලච්චිය ගොවි ජනපදයේ ගොවින් පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් අනුරාධපුර  නගරයේදී පැවැත් වුණි. මහ විලච්චියේ සිටි අනුරාධපුර කදිරේෂන් හින්දු කෝවිලට පැමිණි මහවිලච්චිය ගොවි ජනපදයේ අමුඩයා මන්ත්‍රී ඇතුළු ගොවින් පිරිස දේව කන්නලව්ව සිදුකර පොල් ගැසීම සිදු කළහ. අනතුරුව ගොවීන් පිරිස පා ගමනින් විරිඳු කියමින් අනුරාධපුර නගරයේ පිහිටි හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය මහමාන්‍ය…

Read More