ආරුගම්බේ වෙරළ ළගදීම මුහුදු රකුසා බිලි ගැනිමට සුදානමින් – බලධාරීන් නිහඩයි

පොතුවිල් ආරුගම්බේ මුහුදු වෙරළ දැඩි ලෙස ඛාදනයට ලක් වීමට පටන් ගෙන තිබේ.

සුන්දර වෙරළ තීරය මේ වන විට විශාල වශයෙන් ඛාදනයට ලක් ව තිබේ.

වෙරළ තීරයේ ඇති විශාල ගස් තාප්ප වෙළෙඳ සල් ධීවර කටයුතුවල නියැළෙන අයගේ බෝට්ටු තබා ගැනීමට මුහුදු වෙරළක් නොමැති තරමට ඛාදනය වී ඇති අයුරු දක්නට හැකිය.

මේ ඛාදන තත්ත්වය වාර්ෂිකව සිදු වන අතර මාසයක් පමණ යන විට සමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් වෙයි.නමුත් මෙවර මාස 10කට අධික කාලයක් වන අතර එන්න එන්නම ඛාදනය වැඩි වන අයුරු දක්නට ලැබේ.

Related posts