වැලි හා පස් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා පනවා තිබු බලපත්‍ර ක්‍රමය  අවලංගු කිරීම තුළින් රජයට විශාල මුදලක් අහිමි වන බව පෙරටුගාමී සමාජවාදි පක්ෂයේ මධ්‍යම කමිටු සමාජික පුබුදු ජයගොඩ මහතා පවසයි.

නුදුරු දිනකදීම ලංකාවේ ගංගා පද්ධතියට කරදිය මිශ්‍ර වි විනාශව ගොස් ඒ මඟින් ජනතාවගේ පානීය ජලයේ ඉදලා කෘෂි කර්මාන්තය දක්වාම දැවැන්ත ප්‍රශ්නයක් උද්ගත වනු ඇති බවද ඔහු පවසයි.

මෙය වැරදි තීරණයක් බවත් මේ සඳහා පනවා ඇති නීති මඟින් ඇති වු අපහසුතාවයන්ට විසඳුම් සෙවීම වෙනුවට කර ඇත්තේ සම්පූර්ණ නීතියම අහෝසි කිරිම බවත් ඔහු  පෙන්වාදෙයි. මේ නිසා ඒක් පැත්තකින් පරිසරය විනාශ වෙනවා මෙන්ම තවත් පැත්තකින් රජයට විශාල ආදායමක් අහිමි වෙන බවද පුබුදු ජාගොඩ මහතා පවසයි.

වැලි ප්‍රවාහනය කරන්න පුළුවන්නම් බලපත්‍ර අනවශ්‍ය නම් වැලි කැණීම්  සඳහා බලපත්‍ර ගන්නේ කුමටද ? බවත් අවසානයේ සිදු වන්නේ වැලි කැනීම් සඳහා බලපත්‍ර නොගන  හැමෝම හොරෙන් වැලි හැරීම බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පවසයි.

කොළඹ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක් වෙමින් ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කළේය.

Similar Posts